Academie Heist-op-den-Berg: Hoofdgebouw

Over het atelier

Sinds 1897 is de 'Heistse Tekenschool', destijds opgericht als een ambachtsgerichte vakschool, geëvolueerd tot een volwaardige academie met een artistieke boodschap. Eén ding is steeds gebleven: de grote en oprechte aandacht voor onze studenten. Los van leeftijd, afkomst of niveau wordt men vanuit het metier begeleid naar de artistieke noden van vandaag, of het kunstenaarsschap van morgen ...

We beschikken over een team van hoofdzakelijk jonge, bekwame docenten. Specialisten in hun vak, met grote aandacht voor zowel jouw talenten als mogelijke tekorten. Zij zullen je technisch en artistiek begeleiden, je inzicht helpen ontwikkelen en je persoonlijke ideeën de ruimte laten. Onze academie paart traditie aan modernisme. Samenwerking met de sociale en culturele actoren in het wijdse veld van onze gemeente staat borg voor een breed, humaan draagvlak van de uniek, artistieke beleving.


-

Het atelier is rolstoeltoegankelijk.
Zet dit atelier op jouw lijst
Op jouw lijst
Click on this icon to add this studio to your list