In haar artistiek werk concentreert Katrin Bosmans zich steeds meer op begrippen als oppervlakte en diepte, waarvan de fysieke impact, de dichtheid, het ritme en de klank onderzocht worden.
Vaak lijken het eenvoudige ingrepen waar een intens werkproces aan vooraf gaat, de materialiteit van de drager, de lichtweerkaatsing, de oppervlakte structuur ,de verschillende variaties in textuur en het steeds weer op zoek gaan naar experiment met vorm, materie...

Op deze manier ontstaat er een spanning tussen leegte en materie, transparantie en ondoordringbaarheid, stabiliteit en kwetsbaarheid.