Over het atelier

Grafiek, Schilderkunst, Keramiek, Project-atelier, Basis atelier Beeld en het Teken-atelier.
Deze ateliers bieden, demonstraties, de atelierwerking, debatten, expo... Kortom een boeiende
programmatie van activiteiten aan voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk.