Polien Boons

Maakt deel uit van Brandwerk

Over het atelier

Ons atelier situeert zich in de oude brandweerkazerne net buiten de Mechelse ring. Het pand is in beheer van MEST vzw die actief leegstand tegengaan en unieke locaties verhuren in een overgangsfase naar verkoop. De kazerne huist verschillende bedrijven, fitnessclubs, een schrijnwerkerij en meerdere kunstenaars. Ook jong talent krijgt hier een plaats door de samenwerking met RADAR.

Leer alvast het atelier beter kennen door het artikel op de blogsite van Atelier in Beeld te lezen: https://atelierinbeeld.be/nl/brandwerk


Inspiratie voor mijn eigen beeldend werk haal ik steeds uit een onbevangen attitude van verwon- dering waarmee ik de wereld rondom mij percipieer. Deze houding is een constante doorheen mijn artistieke werk.. Het falen van de menselijke drang om de wereld te controleren wordt in dit recenter werk gekoppeld aan de allesoverheersende kracht van de natuur en resulteert daardoor in een fascinatie voor de notie van het sublieme.
De mens als nietige entiteit ten opzichte van de sublieme natuurkracht – een kracht waarneem- baar in verschillende gedaantes – is mij om die reden beginnen intrigeren. Doorheen mijn hele artistieke werk ben ik steeds gefascineerd geweest door de menselijke drang om alles aan zichzelf te onderwerpen. De mens als middelpunt, referentiepunt in het heelal. Toch wordt het in mijn werken vaak duidelijk dat dit verlangen volgens mij onbereikbaar is, de natuur valt niet te vatten door de menselijke ratio. Het is dan ook met een zekere verwondering dat ik naar de wereld rondom mij kijk en er artistiek mee aan de slag ga. Onbereikbare gebieden dragen dan ook mijn voorkeur weg. Net omdat ze reeds de premisse in zich dragen, nét door hun woestheid, dat de mens er nooit vat op kan hebben. Sterrenhemels, berglandschappen, zeezichten etc. De mens tracht deze via wiskunde en technologie op te delen, begrijpbaar te maken, in structuren te vatten en overzichtelijk te maken. De wereld hanteerbaar maken voor mensen lijkt hét hoogste doel. De ratio had zijn plaats verworven als meest waarde- volle eigenschap van de mens, maar moest dan opnieuw wegruimen voor de rijkdom van de menselijke gevoelswereld. Deze twee archetypes; de rationele mens versus de emotionele mens, vechten doorlopend een strijd in mijn beeldend werk.
Gezien mijn overtuiging dat de mens zichzelf bewust moet zijn van haar plaats in het universum, namelijk niet in staat om de natuur aan zich te onderwerpen, heb ik meer sympathie of kan ik mij beter vinden binnen de filosofie van de emotionele mens. De erkenning van het sublieme vloeit hieruit voort, maar beperkt zich de dag van vandaag niet tot de natuur. Ook in dagdagelijkse ding- en wordt door hedendaagse kunstenaars naar prikkels gezocht, naar het buitengewone. Het besef van de menselijke nietigheid, en hoe we ons verhouden tegenover de grootsheid van de natuur, is aldus een wederkerend thema in mijn werk.
Het pijnlijke besef dat ons hele bestaan en de hele wereld rond ons uit pure chaos bestaat eist nederigheid en bescheidenheid van de mens. Omdat het moeilijk is hiermee om te gaan, wordt dit besef vaak niet erkent of genegeerd door te kiezen voor een structureren van het alles. Toch zijn deze structuren en overzichten in sé net zo kwetsbaar en nietig als de mens; gebouwen, stadsstructuren, coördinaten op de wereldkaart, meeteenheden, wiskundige formules, ... Het zijn allemaal entiteiten die in een mum van tijd weggeblazen of vernietigd kunnen worden. Oer- krachten zoals de sterrenhemel bijvoorbeeld, zijn na jarenlange wetenschappelijke ontwikkeling en menselijke evolutie echter nog steeds onhanteerbaar, op enkele mogelijke interpretaties en plausibele theorieën na. We mogen ze nog zoveel benoemen of verklaren, ze blijven oneindig en onvatbaar.

Ontdek de gebruikte technieken

Was
Zet dit atelier op jouw lijst
Op jouw lijst
Click on this icon to add this studio to your list