Een kunstenaarskoppel verbonden met de natuur

In groepsateliers werken beeldend kunstenaars samen onder hetzelfde dak. Sommigen hebben een bijzondere band met elkaar. Zoals Raf en Miraschi, een artistiek koppel.

Hoe is jullie collectief ontstaan?

In 2002 leerden we elkaar kennen. Toen hadden we als kunstenaar elk ons eigen artistiek narratief. Op dat moment waren we vooral nog zoekend en onderzoekend naar materialen, technieken, verhalen en vooral naar het verhaal dat we als individuele kunstenaars wilden vertellen. Doorheen de tijd vonden we onze eigen stem en kregen we ook mogelijkheden om ons werk tentoon te stellen, apart of samen, maar steeds onder onze eigen naam.

Raf Veulemans en Miraschi
Raf Veulemans en Miraschi

Pas tien jaar later zetten we de stap naar een effectieve samenwerking op uitvoerend artistiek vlak. We hadden in die jaren gemerkt dat we voor een stukje een gelijkaardig verhaal hadden: de focus op de destructieve invloed van de mens op zijn omgeving en omgekeerd. Die gedeelde focus is waarschijnlijk terug te brengen naar ons punkverleden, de interesse in geschiedenis, verhalen die je deelt aan de keukentafel over het destructieve consumentisme, macht, religie, onmacht, het gezamenlijk atelier (ieder met zijn hoekje) en de liefde voor muziek, natuur en wetenschap sinds onze kinderjaren. Maar ook ‘l’amour pur sang’ voor elkaar speelt wellicht een grote rol.

Raf volgde in die jaren in Nederland de opleiding tot erkend preparateur of taxidermist. Steeds vaker begon hij die technieken in zijn kunstwerken te verwerken. In ons atelier merkten we al de enorme kracht die uitstraalde van de verstilde opgezette dieren, mummies, skeletten, in combinatie met beeldend werk.

In het begin van de samenwerking was het vaak ‘trial and error'. Stilaan groeide een occasionele samenwerking uit tot een constante. We waren het er vanaf de start over eens dat we vooral niet wilden gaan voor de voor de hand liggende shockeffecten. We wilden ons verhaal vertellen vanuit subtiliteiten. We wilden niet met de vinger wijzen maar vooral duiden op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid in de omgang met de natuur en elkaar. We willen op dat vlak ook niet de grote pilaarbijters of moraalridders zijn en kozen vastberaden voor de weg van verstild activisme. 

Ruinam Sapientia
the messenger
The messenger

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? 

We hebben elkaar nog heel erg ‘old school’ leren kennen, namelijk op een goeie vette ouderwetse new-wavefuif. Je kijkt elkaar diep in de ogen op het ritme van je favoriete muziek en het gebeurt. De dagen hierna ging het al heel snel over kunst en over wat ons gezamenlijk bezig hield. Het werd snel duidelijk dat naast muziek, ook natuur en wetenschap ons allebei erg boeiden.

Hoe ondersteunen jullie elkaar op artistiek vlak?

Samen beeldend werk maken is voor ons een intens proces, omdat het verhaal dat je wil vertellen niet alleen moet kloppen met wat je wil vertellen als duo, maar ook moet aansluiten bij jezelf als individu. We ondersteunen elkaar vooral door elkaar vrij te laten en niet alles in een strak keurslijf te willen duwen. Werk maken gaat organisch en laat zich niet forceren. We zijn - denken we - vooral constructief kritisch naar elkaars bijdragen. 

In je eigen werk druk je je eigen stempel, in het samenwerken zoek je de symbiose.

Delen jullie het materiaal in het atelier?

We gebruiken alles wat beschikbaar is, een beetje zoals 'scavengers'. De naam van ons collectief verwijst daar naar. Natuurlijk zijn er materialen waar je de voorkeur aan geeft. We proberen ons atelier geordend te houden, maar toch is het, net zoals overal, daar al wel eens een chaos en vloeken we wel eens op elkaar. Naast ons atelier zijn er nog andere ruimten die we voortdurend gebruiken: de bibliotheek/computerruimte waar we werken aan onze soundscapes, onze wunderkammer met de preparateursruimte. Alles loopt wat door elkaar.

Welke invloed willen jullie hebben met jullie werk?

The butterfly effect. We maken een onlosmakelijk deel uit van de natuur en hoe hard je ook probeert, je staat er nooit los van.

Off the Cross
Off the cross
The Great Owl
The great owl
  • duo's
  • collage
  • mixed media
  • schilderkunst
Ateliers
Lippelodorp 44, 2890 Puurs - Sint Amands
Groepsatelier