Een gesprek met docent juweelontwerp/edelmetaal Karen Vanmol

Veel Academies voor Beeldende Kunst schreven zich in voor Atelier in Beeld, om zo hun atelier voor jullie open te stellen. Een fysiek bezoek is nu niet mogelijk, maar dat belet ons niet om binnen te gluren in de ateliers van de RHoK Academie beeldende en audiovisuele kunsten in Etterbeek en een gesprekje te hebben met Karen Vanmol, leerkracht juweelontwerp en edelmetaal.

Heeft iedereen een eigen werkplek in het atelier?

Wij werken eerder volgens het 'clean desk' idee. Na de les ruimen de leerlingen hun werkplek op en bergen ze hun persoonlijke spullen op in hun eigen locker. We doen dat omdat iedere werkplek doorheen de week door verschillende mensen wordt gebruikt. Maar het is ook belangrijk dat de werkplekken overzichtelijk blijven. Opruimen na de les helpt daarbij!

Het is niet altijd mogelijk dat leerlingen dezelfde 'vaste' werkplek hebben. Toch hebben ze vaak de gewoonte om steeds op dezelfde plek te gaan zitten. In ons atelier zitten alle jaren samen, daarom kies ik ervoor om mensen van het eerste jaar wel samen aan één grote werktafel te groeperen. Zo leren ze elkaar makkelijker kennen en kunnen ze van elkaar leren. Natuurlijk is het op die manier als leraar ook handig om met de klas samen iets te doen. 

Werken de leerlingen vooral individueel of samen?

We hebben een zeer individueel traject per student. Iedereen gaat zijn persoonlijke weg, wat niet wegneemt dat mensen overleggen met elkaar. Er is echt ruimte voor overleg. Studenten vormen een klankbord voor elkaar. Er zijn studenten die samen naar tentoonstellingen gaan of materialen meebrengen voor elkaar. Eindejaarsstudenten gaan met elkaar in dialoog om af te spreken hoe ze de eindtentoonstelling opstellen en organiseren. 

Is het stil in het atelier? 

Meestal niet! Maar dat hoort erbij. De typische geluiden zorgen voor leven in het atelier. Het maakt mensen nieuwsgierig, ze vragen zich af 'Wat is er daar aan het gebeuren?'.

Iedereen gaat zijn persoonlijke weg, wat niet wegneemt dat mensen overleggen met elkaar. Studenten vormen een klankbord voor elkaar.

Nemen jullie op vaste momenten samen pauze?

Ja, wij nemen wel eens samen pauze, eten samen, praten. Vaak gaat het dan niet meteen over het atelierwerk, maar leren mensen elkaar op een andere manier kennen. Zo hebben veel van onze studenten over de hele wereld gewoond en gewerkt. Daar komen vaak interessante gesprekken uit. En daarna gaat men wel eens 'op bezoek' bij elkaars werkbank en spreekt men over het atelierwerk.

Werk je ook zelf in het groepsatelier?

Omdat er nu zo weinig mensen aanwezig zijn door de coronamaatregelen, werk ik soms ook in het atelier. Als ik dat niet zou doen, kijk ik soms teveel op de vingers van de studenten en op die manier zou ik hen op de zenuwen werken.

Studenten vragen dan wel eens wat ik aan het doen ben, en dan kunnen er gesprekken volgen over tentoonstellen, prijszetting of foto's nemen van je werk. Mijn manier van werken is dezelfde als in mijn eigen atelier, maar ik doe enkel uitvoerend werk, geen onderzoek. Daarvoor moet ik me volledig kunnen concentreren. Als leraar in het atelier ben je toch altijd met één oog en één oor naar je studenten gericht! 

© Evenbeeld
© Evenbeeld
RHoK
werk van Mats Minnaert
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
© Evenbeeld
RHoK
  • foto
  • interview
  • academie
  • edelmetaal
  • juweelontwerp