Aanbeeld / Autimistisch atelier


Over de kunstenaar

Aanbeeld biedt mensen met (een vermoeden van) autisme de gelegenheid en de ruimte om beeldend expressief aan de slag te gaan, met de ondersteuning of begeleiding die ze zelf nodig vinden.
Het ontwikkelen van een eigen beeldende taal is een uniek proces en is onlosmakelijk verbonden met persoonsontwikkeling. Deze beeldtaal toont immers een(zelf)beeld van de maker en her-taalt zijn waarneming van zowel zijn innerlijke als van de hem omringende wereld.

Ontdek de gebruikte technieken

Bezoek dit atelier

6 mei
14.00 - 18.00
19.00 - 22.00
7 mei
11.00 - 17.00
+32468274624
tom@aanbeeld.be
Zet dit atelier op jouw lijst
Op jouw lijst
Click on this icon to add this studio to your list