Beeldend atelier


Over de kunstenaar

Het beeldend atelier in Kunstkring Heusdine is gegroeid uit het keramiekatelier en bestaat sinds het werkjaar 2008-2009.

Het accent ligt niet zozeer op keramiek. Het opzet is heel wat ruimer: we zijn geëvolueerd naar een “beeldend atelier”.

We experimenteren, al dan niet gecombineerd in één werkstuk, met verscheidene materialen bv. klei, hout, steen, beton, papier, gips, was, ... We zoeken samen naar oplossingen bij obstakels, delen onze kennis en ervaring.

Door het ledenaantal te beperken, beschikken we over voldoende werkruimte om ook grotere werkstukken te maken.

In een open en kameraadschappelijke sfeer bekijken en bespreken we elkaars creaties. We stimuleren mekaar tot het aangaan van een nieuwe uitdaging en houden zo ieders creativiteit levend.

Bezoek dit atelier

6 mei
14.00 - 18.00
Het atelier is rolstoeltoegankelijk.
Zet dit atelier op jouw lijst
Op jouw lijst
Click on this icon to add this studio to your list