acrylschilderen

Ontdek de gebruikte technieken

Over het atelier

Artistiek werk: acrylverf en pigment op doek. Gemengde techniek met papier, inkt en was op doek
De schilderijen van Brigitte Pattyn hebben iets herkenbaar en iets
vervreemdend tegelijkertijd. In haar vroeger werk zijn tekens terug te
vinden, een soort letterkarakters die verwijzen naar primitieve en vooral
Oosterse culturen. Haar schrift als een magisch alfabet, probeert het
onuitsprekelijke te duiden. De oppervlakten van haar latere huidschilderijen fungeren als mentale
ruimten. Haar kleuren en de met was en pigment bewerkte huiden zoeken in een organisch of een primair patroon naar puur metafysische oorzaken voor hoe de dingen zijn. De oppervlakten zijn gemoedstoestanden die zoeken naar ordening en harmonie. Haar beeldtaal heeft een ingehouden kracht. Haar inspiratie groeit uit het landschap, uit reiservaringen en uit symbolische vorm- en kleurindrukken. Onophoudelijk puurt ze kracht uit vormen, beeld impressies en composities van Philip Glass.

°1961 Studeerde plastische opvoeding te Brugge en Monumentale kunsten aan
het Sint-Lucas Instituut te Gent. Sedert 1984 neemt ze deel aan
kleinschalige initiatieven en projecten.