Conny Roels

Individueel atelier
My studio… a place where work meets love and becomes ART

Over het atelier

My place where work meets love and becomes ART.


Over de kunstenaar

Kunst is voor mij een uiting van gevoelens op eender welke manier. Ik beperk mij daardoor niet enkel tot de discipline van schilderen of beeldhouwen of eender wat. Naargelang er zich dingen voordoen in mijn dagelijks leven, vertaalt zich dat ook in de uiting ervan in mijn atelier. Het gaat van meubels maken, stoffen verwerken, schilderen en tekenen tot werken met klei, polyester en epoxy. Alles kan!

Het atelier is rolstoeltoegankelijk.
Zet dit atelier op jouw lijst
Op jouw lijst
Click on this icon to add this studio to your list