Lieve Vanmaele


Over de kunstenaar

In mijn werk heb ik het over taalbeelden, verborgen taal, randscherven, (over) drijven, objecten, ruimtelijke lijn, ruimtelijke materie, ruimtelijke kleur, open licht, gelaagd geluid/ klank, flessengeluk, verte dichtbij, dichtbij veraf, vastliggende beweging, contact, verbinding, evenwicht en balans, overeind blijven. Breekbaarheid laten zien als een vol beeldaspect. Ik stuur berichten ....messages in a bottle....

De handeling en de voorzichtigheid om het te maken is essentieel. Discipline, bewuste concentratie in handeling, focus, ritueel....
Textiel wordt gebroken. Glas wordt verweven. Twee totaal andere “hardheden” vertonen dezelfde fragiliteit…één gebeuren, één verhaal, één bericht.

Uiteindelijk verbinden lijnen het geheel. Een ruimtelijk object wordt vastgelegd.

Ontdek de gebruikte technieken

See through
licht laat zien
STRAC IN STRUC T UUR
CHANCE DE BOUTEILLE
CHANCE DE BOUTEILLE
CHANCE DE BOUTEILLE
CHANCE DE BOUTEILLE
CHANCE DE BOUTEILLE
CHANCE DE BOUTEILLE

Bezoek dit atelier

6 mei
14.00 - 18.00
7 mei
11.00 - 17.00
+32475792180
vanmaelelieve@bemmm.be
Zet dit atelier op jouw lijst
Op jouw lijst
Click on this icon to add this studio to your list