Lieven Hendrickx

Maakt deel uit van Brandwerk

Over het atelier

Ons atelier situeert zich in de oude brandweerkazerne net buiten de Mechelse ring. Het pand is in beheer van MEST vzw die actief leegstand tegengaan en unieke locaties verhuren in een overgangsfase naar verkoop. De kazerne huist verschillende bedrijven, fitnessclubs, een schrijnwerkerij en meerdere kunstenaars. Ook jong talent krijgt hier een plaats door de samenwerking met RADAR.

Leer alvast het atelier beter kennen door het artikel op de blogsite van Atelier in Beeld te lezen: https://atelierinbeeld.be/nl/brandwerk


Bewandel de grijze zone tussen alledaagse, gekende elementen, en gekheid, tegenstrijdigheid of onmogelijkheid.

Zet dit atelier op jouw lijst
Op jouw lijst
Click on this icon to add this studio to your list