Studio Artilerie

Kunsteneiland van De Lovie

Over het atelier

Studio Artîlerie is een vrijplaats voor beleving en expressie. De deelnemers krijgen er ruimte en tijd om zichzelf op artistieke wijze te ontdekken en te onderzoeken. Met een ruim aanbod aan verschillende media - zoals grafiek, teken- en schilderkunst, monumentale - en installatiekunst, videokunst, drama, dans en muziek - willen we in een veilige en ondersteunende omgeving de deelnemers de kans geven hun authentiek verhaal te vertellen. We willen de creatieve ziel aanmoedigen zodat die haar stempel op de wereld kan drukken. Een professionele omkadering zorgt ervoor dat hun oeuvre zich verder kan ontwikkelen en ontplooien. Ontmoetingen en samenwerkingen met andere kunstenaars zorgen voor wederzijdse inspiratie en feedback.
We geloven in werk dat ertoe doet. Daarom willen we de wereld ook kennis laten maken met de expressieve verhalen en de bijzondere identiteit van deze kunstenaars. Door de promotie via o.a. tentoonstellingen, digitale media, concerten, performances en publicaties, mikken we op maatschappelijke erkenning van het werk van deze kunstenaars.


"De kunstenaars van Artilerie hebben een eigen verhaal te vertellen. Vanuit hun intuïtief aanvoelen geven ze vorm aan hun subjectieve waarheid, gestuwd door de onbeperktheden van hun verbeeldingskracht"
Uit het prentenboek: "Twaalf voor vijf"

Het atelier is rolstoeltoegankelijk.
Zet dit atelier op jouw lijst
Op jouw lijst
Click on this icon to add this studio to your list