Op onze website zijn heel wat foto’s van kunstwerken te vinden. Maar hoe doe je dat eigenlijk best, een foto van je werk nemen? Daarover heeft Kunstwerkt een uitgebreide online publicatie uitgewerkt. 

  • publicatie
  • kunstwerkt
Een gesprek met de Vlaams-Brusselse koepelorganisatie UFO

Stel: je bent beeldende kunstenaar en zoekt een betaalbare atelierruimte in de stad. En wat blijkt? Deze gegeerde plekken liggen niet zomaar voor het grijpen - integendeel. Het zijn net deze plekken waar de leden van de Vlaams-Brusselse koepelorganisatie UFO vurig voor pleiten.

  • interview
  • ufo
Scroll, follow & like!

Op Instagram draait alles rond beelden, ideaal dus om als beeldend kunstenaar werk te tonen. Maar hoe doe je dat het best? Kunstwerkt schreef er een uitgebreide online publicatie over.

  • publicatie
  • kunstwerkt